informacje o osobach niepełnosprawnych, ich prawach i organizacjach działających na ich rzecz


Niepełnosprawni

Stowarzyszenia, organizacje, prawa w szkole i pracy

Niepełnosprawni

miejsce postojowe dla niepełnosprawnych

 

 

 
 

  Niepełnosprawni niestety nadal dość często napotykają na różne przeszkody uniemożliwiające im swobodne poruszanie się. Nie wszystkie obiekty użyteczności publicznej, środki transportu oraz chodniki są przystosowane do swobodnego poruszania się na wózku lub o kulach. Liczne stowarzyszenia i fundacje osób niepełnosprawnych walczą o prawa do normalnego życia. Każdy niepełnosprawny ma prawo uczęszczać do szkoły z pełnosprawnymi, pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, dostępu do wszechstronnej rehabilitacji oraz do życia wolnego od barier funkcjonalnych.

Organizacje muszą zajmować się też dość istotną kwestią natury psychologicznej. Konieczne jest prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które motywują i zachęcają do pozytywnego myślenia o życiu. Do najważniejszych organizacji osób niepełnosprawnych możemy zaliczyć: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, Stowarzyszenie Jeździeckie „HIPPOLAND”, Stowarzyszenie Równych Szans, Fundacja „Integralna”, Fundacja „Fuga Mundi” oraz „Światło Nadziei”.

Prawo do życia ma każdy obywatel niezależnie od stanu zdrowia. Aby wyrównać szanse zdrowych i ułomnych konieczne jest stworzenie pewnych mechanizmów, które umożliwią korzystanie z praw przysługującym wszystkim obywatelom. Niestety sytuacja gospodarcza i ekonomiczna kraju tworzy bariery funkcjonalne. Pozostaje nam tylko żyć w wielkiej nadziei, że kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy będziemy wszyscy wobec siebie równi.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Poczytaj także artykuły na innych stronach:
Leczenie uzależnień alkohol, nikotyna, komputer czy narkotyki. Kowalstwo artystyczne, zdobione i wywarzane meble. Archiwizacja dokumentów księgowych w firmie.